Ovčí vlna

Ovčí vlna je úžasný přírodní materiál. Bohužel potenciál v ní obsažený je v dnešní době stále ještě nedoceněn a tudíž plně nevyužit. Mám zejména na mysli její ruční zpracování k výrobě vlněné příze či plstění. Ovečky se na naše louky a pastviny začínají zase pomalu vracet, ale jejich rouno nemá takovou hodnotu, jako za časů horalů. A to je věčná škoda, protože ovčí vlna je pro mne jediný přírodní materiál k výrobě textilu s pozitivní ekologickou stopou :-). Ovečky ekologicky udržují krajinu a my jako bonus obdržíme každoročně jejich nepotřebné kabátky, samozřejmě krom jiných luxusních komodit.

Je nasnadě, že když chce člověk něco obdržet, musí také něco investovat. V našem případě hlavně fyzickou práci a čas. V naší dílničce totiž zpracováváme vlnu výhradně ručně, tak jako za „starých časů“. Když držím v rukou surové ovčí rouno s jeho specifickou vůní, mám pocit, že je plné energie ze sluníčka, deště i větru zároveň a že ruční zpracování tuto energii uchová i ve finální vlněné přízi a výrobcích z ní :-).