Úvod

Vítáme Vás v naší malé vlněné dílničce. Nachází se v obci Vendryně, v malebném Beskydském průsmyku. Obec se rozprostírá po obou březích řeky Olše a historicky nejstarší zmínka o ní se objevuje v soupisu desátků vratislavského biskupa z roku 1305.

Kdysi bylo hlavním zdrojem obživy beskydských horalů valašské pastevecko-salašnické hospodářství. Na odlesněných plochách se pásla početná stáda ovcí a salaší bylo jako hub po dešti. Hlavními produkty salašnictví byly mléko, sýr, vlna, maso a kožešiny.

Dnes už je krajina změněna k nepoznání, ale horalské tradice přetrvávají  v našem regionu i nyní a jak doufáme, budou stále živé. Naší snahou je k tomu alespoň malou měrou přispět.

 

Jsme držiteli známky

s produktem:

Výrobky z ručně zpracované regionální vlny

Záznam z konání certifikační komise uvedla ČT 9. dubna 2017 v pořadu Zajímavosti z regionů (Ostrava) (čas ve videu 21:06)